Ευκαιρίες Καριέρας

Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι από τα πλέον σημαντικά κεφάλαια της Unixfor. Μέσα από την πολύχρονη πορεία μας, αναγνωρίζουμε την αποφασιστική συνεισφορά του ανθρώπινου παράγοντα στην ευημερία και την πρόοδό μας. Προσφέρουμε ένα άκρως ενεργητικό επιχειρησιακό περιβάλλον στα στελέχη μας, με ίσες ευκαιρίες εξέλιξης, ώστε να μπορούν να καρπωθούν με προσωπικά και επαγγελματικά οφέλη. Εάν ψάχνετε μια νέα πρόκληση στην καριέρα σας και θεωρείτε ότι η εμπειρία και τα προσωπικά σας κίνητρα ευθυγραμμίζονται με τα δικά μας, τότε επικοινωνήστε μαζί μας.

.ΝΕΤ Developer Full Stack

We are constantly improving our software products using the latest technologies and we are always eager to bring on board people sharing with us the same vision and passion for perfectionism.

Currently we are looking for a number of Software Engineers, to team up with us immediately

Responsibilities:
 • Translate business & functional requirements into functional applications.
 • Design, build, and maintain efficient, reusable, and reliable code.
 • Integrate data storage solutions (relational RDBS, key-value stores).
 • Identify bottlenecks and bugs, and devise solutions to mitigate and address these issues.
Skills:
 • Strong knowledge of .NET framework (ASP.NET Core MVC)
 • Proficiency in C# with a good knowledge of related ecosystem
 • Strong understanding of object-oriented programming
 • Experience with HTML5/CSS3
 • Experience with popular Javascript frameworks (Vue, Angular 2+, React)
 • Familiarity with various design and architectural patterns
 • Familiarity with Microsoft SQL Server
 • Familiarity with Windows Presentation Framework
 • Understanding of fundamental design principles for building a scalable application
 • Experience creating database schemas that represent and support business processes
 • Experience implementing automated testing platforms and unit tests
 • Proficient understanding of code versioning tools (SVN, Git)
Education & Experience
 • University Degree in Information Technology or Software Engineering
 • 3-5 years working experience
 • Fluent in English
Benefits
 • Competitive remuneration based on skills and experience
 • Fast paced & engaging business environment and culture
 • Career development prospects
Here are a few reasons why we think working at Unixfor is a good idea
 • Career Growth – Start making an impact right away within a growth-stage company with strong upward potential. Your skills will directly impact the trajectory of this company, allowing you to grow your career in a fast-paced, exciting work environment
 • Creative and Innovative Environment – Challenge the status quo! We want you to bring your ideas for automation and optimization of everything.
 • Ownership of Projects – We want great people that want to take ownership of projects, make decisions and deliver great work to our clients.

.ΝΕΤ Developer WPF

We are constantly improving our software products using the latest technologies and we are always eager to bring on board people sharing with us the same vision and passion for perfectionism.

Currently we are looking for a number of Software Engineers, to team up with us immediately

Responsibilities:
 • Translate business & functional requirements into functional applications.
 • Design, build, and maintain efficient, reusable, and reliable code.
 • Integrate data storage solutions (relational RDBS, key-value stores).
 • Identify bottlenecks and bugs, and devise solutions to mitigate and address these issues.
Skills:
 • Strong understanding of object-oriented programming
 • Good knowledge of .NET framework and C# language
 • Experience with Windows Presentation Framework
 • Familiarity with various design and architectural patterns
 • Familiarity with Microsoft SQL Server
 • Understanding of fundamental design principles for building a scalable application
 • • Knowledge of code versioning tools (SVN, Git)
Education & Experience
 • University Degree in Information Technology or Software Engineering
 • 1-3 years working experience
 • Fluent in English
Benefits
 • Competitive remuneration based on skills and experience
 • Fast paced & engaging business environment and culture
 • Career development prospects
Here are a few reasons why we think working at Unixfor is a good idea
 • Career Growth – Start making an impact right away within a growth-stage company with strong upward potential. Your skills will directly impact the trajectory of this company, allowing you to grow your career in a fast-paced, exciting work environment
 • Creative and Innovative Environment – Challenge the status quo! We want you to bring your ideas for automation and optimization of everything.
 • Ownership of Projects – We want great people that want to take ownership of projects, make decisions and deliver great work to our clients.