Σάρωση & Πιστοποιημένη Κατάθεση Δικαιολογητικών

Η Unixfor σχεδιάζει, κατασκευάζει και προσφέρει:

Τερματικό Κατάθεσης Εγγράφων

Μοντέλο ADSS SAD για σάρωση και πιστοποιημένη κατάθεση εγγράφων

Total Care Platform

Το πιο προηγμένο σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης του εγκατεστημένου εξοπλισμού

Self Service Solution

Self Service Application

Ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του οργανισμού σας

Customization & Integration Services

Θα τελειοποιήσουμε τη λύση με βάση την υπάρχουσα υποδομή του οργανισμού σας, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία

Βασικές Λειτουργίες

  • Ταυτοποίηση χρήστη
  • Σάρωση δικαιολογητικών
  • Μηχανισμός escrow σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής
  • Μηχανισμός συρραφής
  • Ασφαλής αποθήκευση εγγράφων
  • Εκτύπωση απόδειξης κατάθεσης
  • Αποστολή ηλεκτρονικών αντιγράφων

ADSS SAD: Τερματικό Σάρωσης & Κατάθεσης Δικαιολογητικών

Self Service Σάρωση και Πιστοποιημένη Κατάθεση Εγγράφων & Δικαιολογητικών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα μας self service λύση, επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε περισσότερα τώρα!