Συστήματα Αυτόματων Πληρωμών

Η οικογένεια Συστημάτων Αυτόματων Πληρωμών APS αποτελεί μέρος των λύσεων self service πληρωμών, που προσφέρει η Unixfor σε πλήθος αγορών, όπως Τράπεζες, ΔΕΚΟ, Καταστήματα Λιανικής & Τηλεπικοινωνιών ή εν γένει στο Δημόσιο Τομέα.

Η οικογένεια APS αποτελείται από τις σειρές Compact Plus G και Compact Plus C που υποστηρίζουν πολλαπλούς τρόπους πληρωμών και το νεότερο μοντέλο μας το APS Cashless, για πληρωμές αποκλειστικά με πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες. Ταυτόχρονα, όλα τα τερματικά Compact Plus C και G έχουν σχεδιαστεί με τρόπο που να επιτρέπει ορισμένες αναβαθμίσεις στον χώρο σας, μεγιστοποιώντας έτσι την διασφάλιση της επένδυσής σας.

APS Compact Plus G Series

APS Compact Plus C Series