Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων

Οι μηχανές της σειράς ADSS αποτελούν το hardware κομμάτι των λύσεων μας για διαχείριση εγγράφων. Σχεδιάζονται και κατασκευάζονται αποκλειστικά από την Unixfor στην Ελλάδα και αποτελούνται από περιφερειακά κορυφαίων οίκου του εξωτερικού. Υπάρχουν δύο μοντέλα με ξεχωριστή λειτουργικότητα το καθένα:

ADSS PAS
Έκδοση πιστοποιητικών

ADSS SAD
Σάρωση & κατάθεση δικαιολογητικών