Σύστημα Ενημέρωσης Βιβλιαρίων

Η Unixfor παρουσιάζει ένα νέο self service kiosk, αποκλειστικά για τις ανάγκες της λιανικής τραπεζικής.

Στο Passbook Update Kiosk της Unixfor μπορείτε να προσφέρετε υπηρεσίες αυτόματης ανανέωσης εγγραφών σε βιβλιάρια. Το κιόσκι αναγνωρίζει το κατατεθημένο βιβλιάριο, γυρίζει αυτόματα σελίδες, μέχρι να φτάσει στην πρώτη κενή και τυπώνει την εγγραφή στο σωστό σημέιο. Επίσης, λειτουργεί σαν ασφαλής αποθηκευτικός χώρος, παλαιών γεμάτων βιβλιαρίων.

Passbook Update Kiosk